zondag 23 april 2017

Werken in uitvoering ...


In februari 2012 is deze website in de ether gegaan als "blog", een chronologisch geordende verzameling van teksten rond het thema "zorgethiek". Vanaf heden (april 2017) zal de site volledig herwerkt worden: ik wil hier een plek creëren om na te denken over zorg vanuit een centrale onderzoeksvraag.

Wij zijn allen mensen van de moderniteit, een historische constellatie die de mens fantastische mogelijkheden heeft gegeven, maar ook tot een wankel mensbeeld heeft geleid. De moderniteit is ondenkbaar zonder individuele autonomie, maar tegelijk wordt de mens door de moderne wetenschap genadeloos geobjectiveerd. Daardoor wordt die autonomie, die de mens nog niet zo lang geleden verworven heeft, opnieuw op de helling gezet. In die zin stel ik dat de moderne mens behoorlijk met zichzelf in de knoop ligt. Geïnspireerd door Charles Taylor, noem ik dit de "paradox van de moderniteit": de moderne mens kan alleen over de wereld en zichzelf nadenken vanuit de eerste persoon, maar tegelijk kan hij zijn leefwereld en zichzelf naar benaderen in de derde persoon. Ik wil onderzoeken wat, voor de zorg, de consequenties zijn van deze paradox.

In een eerste serie teksten wil ik uitweiden over de paradox van de moderniteit, aan de hand van teksten van Charles Taylor en Michel Foucault. Daarna wil ik het begrip "zorg" nader omschrijven: het is tenslotte daar waar het allemaal om draait in deze site. Verder wil ik uiteenzetten wat we verstaan over zorgethiek en hoe deze zich verhoudt tot andere vormen van ethiek. Tot slot wil ik een aantal concrete thema's aanboren, met onder meer teksten over kwaliteitszorg, fixatie in de zorg en het persoonsbegrip bij personen met dementie.

Omdat ik de website in de toekomst thematisch wil ordenen, in plaats van chronologisch, zal ik ook moeten overschakelen naar een andere informatica omgeving: de oorspronkelijke site was geschreven in Blogger, maar dat geeft onvoldoende mogelijkheden voor de door mij gewenste veranderingen.

Gezien Engels de taal van het internet is, zullen alle teksten niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels verschijnen. Tot slot nog dit: deze site is een eenmanszaak en bovendien ben ik voltijds werkzaam in de zorg. Verwacht dus vooral niet dat dit alles spoedig klaar zal zijn.

Referenties 

(De volledige bibliografische gegevens vindt u op de pagina "Bibliografie - Bibliography")

  • Taylor Charles (1989)

Versie 1: 23-04-2017

Geen opmerkingen:

Een reactie posten